แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ออกแบบ ติดตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
iT-OUTSOURCE-SERVICE3
iT-OUTSOURCE-SERVICE19

เราแก้ไขปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาระบบอีเมล์ ระบบเครือข่ายภายใน (LAN & Wireless) แก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในราคาประหยัด ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ จึงทำให้ปัญหาเหล่านั้นไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก

“แก้ไขปัญหา ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ”

บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

แก้ไขปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์

เราแก้ไขปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ช้า เครื่องลูกหลุดจากโดเมนบ่อยครั้ง เซิร์ฟเวอร์โดนไวรัส ล๊อคอินเข้าเครื่องช้า เครื่องเซิร์ฟเวอร์รีตาร์ทเองบ่อยครั้ง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ในเวลาอันรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

iT-OUTSOURCE-SERVICE3

แก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

เราแก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ทำงานช้าผิดปกติทั้งๆ ที่จ่ายค่าบริการแพง แก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง ปัญหาเหล่านี้เราแก้ไขให้หลายๆที่กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปัญหาอินเตอร์ไม่กลับมากวนใจอีกต่อไป

แก้ไขปัญหาระบบอีเมล์ (Email System)

เราแก้ไขปัญหาระบบอีเมล์ (Email System) ขององค์กร แก้ไขปัญหาส่งอีเมล์ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แก้ไขปัญหาอีเมล์รับอีเมล์ไม่ได้ แก้ไขปัญหาส่งอีเมล์ไปที่เมืองนอกแล้วลูกค้าไม่ได้รับ แก้ไขปัญหาได้รับสแปมเมล์จำนวนมาก แก้ไขปัญหาโดนแฮกอีเมล์ ประสบการณ์ของเราจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป และไม่กลับมาเกิดซ้ำ

internet

แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายภายใน (LAN and Wireless)

เราแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายภายใน (LAN & Wireless) แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายหลุดบ่อย แก้ไขปัญหา Wireless หลุดบ่อย แก้ไขปัญหาสายแลนชำรุด แก้ไขปัญหาสัญญาณ WiFi ต่ำ ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหาจากเรา

error: Content is protected !!