ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ออกแบบ ติดตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
iT Consultant

เราออกแบบ และติดตั้งระบบไอที จากประสบการณ์ ประสานกับมาตรฐานทางด้านไอที ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รองรับการเชื่อมต่อ และเทคโนโลยีในอนาคต ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบห้องเซิร์ฟเวอร์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพวกทั้งหมด

“ออกแบบ ติดตั้งได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายองค์กร”

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ออกแบบ ติดตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์

ออกแบบ และติดตั้งระบบห้องเซิร์ฟเวอร์

เราออกแบบ และติดตั้งระบบห้องเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ออกแบบ และติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์

เราออกแบบ และติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Domain Controller Server, File Server, Database Server, Application Server ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

เราออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร ทำให้จ่ายเงินน้อย แต่ได้ประสิทธิผลสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทุกชนิด อีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีด้านไอทีในอนาคต

ออกแบบ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายใน

เราออกแบบ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบเครือข่ายภายในทั้ง (Lan & Wireless) โครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไอทีได้ทุกประเภท และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

77639386197

ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

เราออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเสริมให้การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ Print Server, Fax Server, Barcode Scanner เป็นต้น

error: Content is protected !!