ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (รายเดือน หรือรายปี)

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

เราดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิผล

เราดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ดูแลระบบเครือข่ายภายใน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิด

“รายแรก และรายเดียว ที่รับประกันคุณภาพของบริการ”

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

server

ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการ Remote ตรวจเช็คระบบเซิร์ฟเวอร์ ทุกเช้าของวันทำการ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เราปรับปรุงการตั้งค่าต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
เราดูแลบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการทำงานในยุคดิจิตอล

hmenu3

ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security)

เราดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) ให้ปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี ให้ปลอดภัยจากการโจมตีระบบเครือข่าย ให้ปลอดภัยจากไวรัสทุกชนิด

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายใน

เราดูแลระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และระบบเครือข่ายภายใน (Lan & Wireless System) ให้พร้อมในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เราดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software อัพเดทระบบปฎิบัติการ อัพเดทโปรแกรมสแกนไวร้ส สแกนไวรัส กำจัดไฟล์ขยะในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพร้อมใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดเวลา

iT-OUTSOURCE-TEAM-VIEWER

แก้ไขปัญหารวดเร็ว ทันใจ

เราแก้ไขปัญหาให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ด้วยการแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ทันที Remote แก้ไขปัญหาไม่เกิน 5 นาที หรือ แก้ไขปัญหาวิกฤติถึงสำนักงาน ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงถึงสำนักงานท่าน

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

รับประกันคุณภาพของบริการ “ไม่พอใจ ไม่คิดค่าบริการทันที”

เราเป็นผู้ให้บริการรายแรก และรายเดียว ที่รับประกันคุณภาพของบริการ ไม่พอใจ ไม่คิดค่าบริการทันที เป็นบริการเดียวที่ไม่มีใคร กล้าเลียนแบบ

iT-Outsource-Leadership
error: Content is protected !!