เรียนเชิญมาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเลิศกับเรา

พวกเราให้บริการงานด้านไอที และบริการด้านดิจิตอล พวกเราต้องการผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ความหลงใหล่ใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเลิศให้กับลูกค้า และให้กับประเทศชาติของเรา

“หากคุณคือ คนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงาน” โทรหาเรา 02 126 8110

iT Services

เราต้องการประสบการณ์งานด้านไอทีจากคุณ เราต้องการความชำนาญเฉพาะด้านที่คุณมีเหนือกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่ง และชอบอิสระในการทำงาน ขอเชิญมาสร้างสรรค์บริการอันเป็นเลิศกับเรา

เราต้องการความหลงใหลในงานด้านไอทีจากคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นมองหาประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับงานด้านไอที เรามีให้คุณอย่างล้นเหลือ นอกจากความหลงใหลแล้ว ความใฝ่รู้เป็นสิ่งสำคัญในตัวคุณ ถ้าคุณมีความหลงใหล และใฝ่รู้ ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา

Digital Services

เราต้องการประสบการณ์ และความชำนาญของคุณ ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดดิจิตอล ในการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์

เราต้องการคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ชอบอิสระในการคิด หลงใหลในงานด้านการตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การแสดงออก ผ่านสื่อดิจิตอล ชอบสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบของข้อความ หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ เราขอเชิญคุณมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านสือออนไลน์

เราต้องการคนที่พัฒนาแอพพิลเคชันทั้ง iOS และ Android เพื่อมาเปลี่ยนโลก

Digital Sales

เราต้องการคนที่หลงใหลในงานขายเกี่ยวกับบริการงานด้านไอที เพื่อเสนอบริการอันเป็นเลิศให้กับ SME เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ และผลักดันธุรกิจของลูกค้าให้เติบโต สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ด้วยระบบไอที

เราต้องการคนที่หลงใหลในงานขายเกี่ยวกับบริการงานด้านดิจิตอล เพื่อเสนอบริการที่สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ลูกค้าของเราได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนในด้านดิจิตอล ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งกันกับคู่แข่งได้ และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ

Latest Jobs

System Administrator

เราต้องการประสบการณ์งานด้านไอทีจากคุณ เราต้องการความชำนาญเฉพาะด้านที่คุณมีเหนือกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่ง และชอบอิสระในการทำงาน ขอเชิญมาสร้างสรรค์บริการอันเป็นเลิศกับเรา
  i'm Interested

  iT Technical Support Specialist

  เราต้องการความหลงใหลในงานด้านไอทีจากคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นมองหาประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับงานด้านไอที เรามีให้คุณอย่างล้นเหลือ นอกจากความหลงใหลแล้ว ความใฝ่รู้เป็นสิ่งสำคัญในตัวคุณ ถ้าคุณมีความหลงใหล และใฝ่รู้ ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา
   i'm Interested

   Digital Content

   เราต้องการคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ชอบอิสระในการคิด หลงใหลในงานด้านการตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การแสดงออก ผ่านสื่อดิจิตอล ชอบสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบของข้อความ หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ เราขอเชิญคุณมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านสือออนไลน์
    i'm Interested

    Digital Sales

    เราต้องการคนที่หลงใหลในงานขายเกี่ยวกับบริการงานด้านไอที เพื่อเสนอบริการอันเป็นเลิศให้กับ SME เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ และผลักดันธุรกิจของลูกค้าให้เติบโต สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ด้วยระบบไอที เราต้องการคนที่หลงใหลในงานขายเกี่ยวกับบริการงานด้านดิจิตอล เพื่อเสนอบริการที่สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ลูกค้าของเราได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนในด้านดิจิตอล ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งกันกับคู่แข่งได้ และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ
     i'm Interested