iTOUTSOURCE by DiGiTY MEDiA CO.,LTD. เกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีใจรักในงานบริการด้านไอที พวกเราจะสร้างบริการอันเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการงานด้านไอที เพื่อรองรับกับวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศของทุกองค์กร ตอบสนองยุคสมัยที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต โดยทีมงานที่มีความรู้ มากด้วยประสบการณ์ ทั้งในส่วนของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรม , เว็บไซต์ พวกเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความรู้ความสามารถจากการทำงานในส่วนของภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ประสบการณ์และความรู้ความสามารถเหล่านี้ เราพร้อมที่จะมอบเป็นบริการอันเป็นเลิศกับทุกองค์กร

การดำเนินธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพของบริการ เราเท่านั้นที่กล้ารับประกันคุณภาพของบริการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆเลย หากการบริการไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการไอทีเอาท์ซอร์ส รายแรกและรายเดียวที่กล้ารับประกันคุณภาพของบริการ

บัดนี้บริการอันเป็นเลิศได้เกิดขึ้นแล้ว และพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกองค์กร ทั่วประเทศ

01.วิสัยทัศน์ของเรา

 เป็นผู้นำนวัตกรรมการบริการด้านไอที

02.จุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา

เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกคน
ได้รับบริการอันเป็นเลิศ

03.ค่านิยมของเรา

การให้บริการแก่ลูกค้า มีความสำคัญสูงสุด
– มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รับผิดชอบต่อสังคม
– ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ในทุกกรณี
– ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางความคิด
และไม่ยำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

iT-Outsource-Leadership

Company History

2003

เริ่มเข้าสู่วงการไอที

พวกเราเริ่มต้นทำงานด้านไอที ด้วยความหลงใหลในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากพนักงานบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาสู่ Freelance และเริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และทักษะของแต่ละคนเพิ่มมากขึ้น

2013

เริ่มก่อตั้งบริษัท ไอทีเอาท์ซอร์ส จำกัด

หลังจากเราได้สั่งสมประสบการณ์งานด้านไอที เราก็เริ่มต่อตั้งบริษัท ไอทีเอาท์ซอร์ส จำกัด โดยให้บริการลูกค้ากลุ่มเดิมในสมัยที่เราเป็น Freelance และมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยบริการอันโดดเด่น “ที่การรับประกันคุณภาพของบริการ” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครกล้าเลียนแบบ

2016

iT Service + Digital Services ครบวงจร

เราพร้อมที่สุดที่จะพัฒนาองค์กรของท่านด้วยบริการด้านไอที (iT Service) เปรียบเสมือนระบบหลังบ้าน ที่รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย

เราพร้อมที่สุดที่จะนำพาองค์กรของท่านไปสร้างอาณาจักรบนโลกออนไลน์ด้วย Digital Services เปรียบเสมือนระบบหน้าบ้าน ที่จะทำให้โลกได้รู้จักสินค้า หรือบริการของท่าน

2014

เราเป็นผู้นำในการให้บริการรวดเร็วที่สุด

หลังจากประสบความสำเร็จในการรับประกันคุณภาพของบริการ เราจึงเพิ่มคุณภาพของการบริการด้านไอที โดยเป็นรายแรกที่ Remote ไม่เกิน 5 นาที ถือได้ว่าเร็วที่สุดในขณะนั้น และให้บริการแก้ไขปัญหาวิกฤติถึงสำนักงาน (Onsite Service) ไม่เกิน 4 ชั่วโมง อีกทั้งยังไม่ได้เพิ่มบริการ Remote ตรวจเช็คระบบเซิร์ฟเวอร์ ทุกเช้าในเวลาทำการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับระบบของลูกค้า จึงทำให้ได้รับความพึงพอใจจากทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ของเรา

2015

เพิ่มบริการ Digital Services

กระแสของการทำการตลาดออนไลน์ หรือการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างสิ้นเชิง ลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์สูงของเราก็ปรับตัวเช่นกัน ดังนั้นเราเองก็ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าให้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงระหว่างงานด้านไอที และงานด้านการตลาด จึงทำให้เราต้องเพิ่มบริการ Digital Services ดังนั้นเมื่อผู้เชี่ยวชาญงานด้านไอที ทำงานร่วมกับนักการตลาดชั้นยอด จึงทำให้องค์กรของลูกค้าเรา สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม

error: Content is protected !!