• ที่ปรึกษาด้านไอที (iT Consultant)
  เราให้คำปรึกษาด้านไอที ด้วยประสบการณ์จากการทำงานจริง ทำให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และพัฒนาองค์กรด้วยระบบไอที ได้จริง เกิดประสิทธิผลสูงสุด “ประสบการณ์ของเรา มีไว้พัฒนาองค์กรของคุณ”
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
  เราดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ด้วยทีมงานด้านไอทีที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 รายแรก และรายเดียวที่รับประกันคุณภาพของบริการ
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
  เราออกแบบ และติดตั้งระบบไอที จากประสบการณ์ ประสานกับมาตรฐานทางด้านไอที ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • iT Consultant
  ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
  เราออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) และระบบเชื่อมต่อระหว่างสาขา (VPN) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
  เราแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญ จึงทำให้ปัญหาเหล่านั้นไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก
 • Digital Services
  เราให้บริการจัดทำสื่อดิจิตอลครอบคุมทุกด้าน ทั้งการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม และประหยัดงบประมาณ
error: Content is protected !!